fbpx

11 základných pravidiel bowlingovej etikety

Obsah:

Bowlingová etiketa

Ako každá iná hra, aj bowling má byť zábava! Pri prechádzaní nasledujúcimi pravidlami etikety majte na pamäti, že boli vytvorené s cieľom pomôcť pri plynulom chode hry.

Špecifické pravidlá

Pozorne si prečítajte a dodržiavajte všetky špecifické pravidlá, ktoré sú vyvesené v bowlingovom centre.

Správna obuv

Pri hraní na bowlingovej dráhe majte obuté iba na to určenú bowlingovú obuv, ktorú dostanete pri vstupe.

Trpezlivosť

Začnite vrh guľou až po tom, čo stroj dokončil organizáciu kolkov na dráhe.

Poradie hráčov

Pri vrhu dodržujte poradie hráčov uvedenej na skórovacej tabuľke, aby ste predišli nesprávnemu skóre.

Čiara prestupu

Pri vrhu guľou neprekračujte čiaru prestupu. Okrem hrozby pošmyknutia a úrazu sa vrh nebude počítať.

Spôsob vrhu

Bowlingovú guľu vrhnite adekvátnym spôsobom. Vyhnite sa akémukoľvek hádzaniu, ktoré môže poškodiť dráhu.

Bowlingová dráha

Hrajte na pre vás určenej bowlingovej dráhe, ktorá vám bola pridelená pri vstupe.

Bowlingová guľa

Pred vrhom zvoľte správnu váhu bowlingovej gule. Predídete tak presíleniu alebo poškodeniu dráhy pri nesprávnom hode.

Športové správanie

Vyhnite sa rozptyľovaniu ostatných hráčov. Správajte sa športovo a obmedzte nadávky aj keď sa pri hre nedarí.

Buďte pripravený

Hra bowlingu je obmedzená časom. Keď ste na rade, buďte pripravený pre maximalizovanie hracieho času.

Skóre

Rešpektujte zobrazené skóre. Centrum používa automatické hodnotenie.

Zdroj: wikiHow