21.6-23.6. BRATISLAVSKÝ POHÁR

Obsah:

V dňoch 21.6.-23.6. máme dráhy vyhradené pre účel turnaju.